Webový portál

Webový portál Vám umožní přístup k datům odkudkoliv, kdykoliv a bez nutnosti instalace. Díky responzivnímu rozhraní je jedno, zda pracujete na kolegově notebooku, tabletu či mobilu. 

WebPortál Vám nabízí jednoduchou možnost rozšíření využití systému na dalši uživatele i externí subjekty, kteří se systémem běžně nepracují a zabezpečeným způsobem tak zpřístupňuje systém v responzivním  a zjednodušeném prostředí pro práci na tabletu, mobilu či na notebooku.

Jedná se o univerzální konfigurovatelný nástroj, ktery pouhým nastavenim v HELIOSu zpřístupní jakoukoliv agendu z weboveho prohližeče a nabídne ji jakémukoliv uživateli z jakéhokoliv zařízení (tedy i mobilu nebo tabletu). Vzhled je možne upravit do Vámi preferovaného designu s využitim CSS a Java scriptu.

Výchozím bodem je Dashboard, který zobrazí Ukazatele, KPI, přehledy nebo grafy se základnimi informacemi pro rychlou orientaci. Vlastní práce v portalu pak probíha obdobně jako v HELIOSu – uživatel pracuje s přehledem, který může libovolně třídit nebo filtrovat; má k dispozici potřebne funkce a workflow akce; může zadávat nové záznamy, upravovat a mazat existující, nebo tisknout šablony. Údaje mohou být zobrazeny i formou grafu nebo kalendáře. 

Data se ukládají online přimo do databáze a dále se mohou zpracovávat přimo v systému. WebPortál plně respektuje definovaná přístupová práva z HELIOSu a zachovává aplikačni logiku i všechna nastavení. 

Stačí se přihlásit a Pantheon je Váš!

.