Telemetrie

Odborná definice Telemetrie zní, že jde o nový pokročilý způsob monitorování provozu systému s analýzou vlivů na jeho výkon. 

Naše vysvětlení zní, že tímto novým nástrojem můžete monitorovat běh svých interních systému HELIOS a odhalit potenciální ohrožení dříve než nastane.

Telemetrie tedy pomáhá:

  • správcům optimalizovat provoz HELIOSu a hledat příčiny problémů,
  • manažerům řídit práci zaměstnanců,
  • a nám, Vašemu dodavateli, sledovat využití systému a podle něj zacílit rozvoj do správných míst.

Telemetrie sleduje:

  • sadu metrik aplikačního serveru: přihlašování uživatelů, využití tříd, aplikaci šablon, filtrů a pohledů, spouštění funkcí, využití IOM a volání systému přes IO Tunel,
  • běh databázového serveru, kde monitoruje přihlašování session, výskyt deadlocků a blokací, nastavení SQL Serveru, nastavení jednotlivých databází, průběh SQL jobů a SQL metriky,
  • windows server, kde sbírá Windows události (logy z Event Vieweru), systémové metriky, informace o procesorech, paměti, využití disků a Windows služby (Services).

Výstupem pro správce a manažera je sada dashboardů, které zobrazují data v přehledných grafech nebo indikátorech, umožňují zafiltrovat na jakýkoli čas, databázi, uživatele nebo sledovaný objekt, a tak provádět analýzu podle aktuální potřeby. Správce má možnost vytvářet si další dashboardy podle své potřeby nebo analyzovat přímo data v režimu Discover.

Dat telemetrie je spousta, je potřeba myslet na jejich rychlé a efektivní ukládání a ještě rychlejší a efektivnější získání výstupů a analýz. Proto jsme zvolili pro ukládání dat novou technologii Elasticsearch, která je pro podobné scénáře speciálně určená, a pro výstupy Kibanu, která nám dává možnosti data z Elasticu analyzovat a vytvářet z nich přehledné a praktické dashboardy.