Systém finanční kontroly

Implementaci systému Finanční kontroly docílíte snadné aplikace principu 3E v řídících a podpůrných procesech prostřednictvím Vašeho informačního systému.

Systém slouží pro podporu řízení hospodaření organizace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a umožňuje sledovat celý proces nakládání s veřejnými prostředky od vzniku transakce (např. vystavení objednávky) až po její dokončení (např. úhrada faktury).

Řešení je koncipována tak, aby odpovědný vedoucí pracovník měl při výkonu řídící kontroly vždy aktuální přehled o jednotlivých částech operace:

 • předběžná řídící kontrola před vznikem závazku (výdaje)
 • předběžná řídící kontrola před vznikem nároku (příjmu)
 • průběžná řídící kontrola
 • následná řídící kontrola

Systém Finanční kontroly Vám:

 • garantuje podporu procesů pro všechny definované role: příkazce operace, hlavního účetního a správce rozpočtu  
 • zajistí chronologii řídících kontrol formální a finanční fáze
 • umožní schvalování dokladů pro všechny typy řídících kontrol: předběžná, průběžná, následná
 • umožní párování žádanky a realizačního dokladu zajišťující snadné dohledání informací               
 • zkontroluje shodu finanční výše závazku a výdaje u průběžné kontroly
 • ohlídá časové období u limitovaného příslibu
 • umožní připojit sken schvalovaného dokladu
 • poskytne komplexní metadata o provedené řídící kontrole
 • přehledně zobrazí informace o postupu schvalování

Elektronickým schvalováním zajistíte průkaznost dokladů na základě kterých připravujete, provádíte, či kontrolujete finanční a majetkové operace.