Snadná výměna dat

Integrační platforma HELIOS Vám umožní komunikaci a výměnu dat s jakýmkoliv externím systémem, bez ohledu na jeho architekturu.

Sytém HELIOS Pantheon disponuje vlastní integrační vrstvou – kolekci webových služeb, pro komunikaci s okolím, přičemž podporuje:

  • jak klasickou SOAP architektura ve formátu XML, která je nejčastěji využívána při vytěžování dat ze státních aplikací ( ISDS, ISZR, NSESSS, aj.). 
  • tak moderní RESTfull API architektura používající formát JSON a protokoly HTTP/HTTPS, která je vhodná pro integraci dvou systému pro snadnou výměnu dat, bez ohledu na jejich architekturu, používanou technologii a business logiku 
  • a v souladu s pravidly interoperability a otevřenosti systému, také veřejné rozhraní tzv. Servis Gate bránu, která umožňuje připojení na IS HELIOS i vývojářům třetích stran.

 Integrační platforma splňuje bezpečnostní nároky na:

  • autentizaci pomocí TLS algoritmů
  • autorizací pomocí SSL certifikátu
  • a veškerá komunikace je logována

Integrační platforma respektuje definovaná přístupová práva HELIOS. Díky orchestraci služeb je plně zachována aplikační logika i všechna nastavení systému. Data pořízená do systému z externí aplikace se ukládají online přímo do databáze a dále se mohou zpracovávat přímo v systému.

Díky našim zkušenostem i široké síti partnerů dokážeme integrovat stávající i nové systémy!