eSSL

Spisová služba HELIOS umí komplexní správu dokumentů od jejich prvotní evidence při vstupu do organizace, přes proces vyřizování, až po skartační řízení.

Spisová služba HELIOS pokrývá všechny legislativní požadavky kladené na systémy spisových služeb:

 • veškeré procesy jsou striktně zaznamenávány dle požadavku národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS)
 • Denní otisk činnosti (tzv. snímek dne) dle požadavků NSESSS
 • připojení elektronického podpisu, pečeti a časového razítka dle nařízení eIDAS
 • ověření kvalifikovaného elektronického podpisu zemí EU dle nařízení eIDAS
 • převod elektronických příloh do archivního formátu PDF/A-2B včetně konverzní a ověřovací doložky (tzv. Digitální skartační řízení)
 • propojení s CzechPointem
 • plnou integraci s ISDS pro úplnou elektronickou komunikaci
 • plnou integraci s ISZR pro dodržení relevantnosti dat
 • otevřené rozhraní pro integraci na řešení třetích stran

Při zapracování těchto rozsáhlých legislativních požadavků jsme dbali také na jejich srozumitelnost a uživatelský komfort, a proto naše spisová služba umožňuje: 

 • verzování dokumentů s fulltextovým vyhledáváním nad Spisy, Dokumenty, Pohyby a Přílohami
 • procesní WF pro zpřehlednění a zefektivnění procesů
 • barevné rozlišení typu písmeností
 • možnost tvorby vlastních šablon
 • statistické přehledy formou grafického znázornění
 • zobrazení subjektu (žadatele/adresáta) v mapě
 • plnou integraci s MS Office

Jako jediný dodavatel nabízíme také jedinečné technické řešení spisové služby pro mobilní zařízení - HELIOS mObec.  Naše řešení umožnuje provádět v responzivním režimu vybrané transakce a operace s dokumenty. 

mObec pro manažery:

 • dokumenty po termínu vyřízení za jednotlivé odbory a pracovníky
 • spisy po termínu vyřízení za jednotlivé odbory a pracovníky

mObec pro správce:

 • přidělení oprávnění
 • reset přístupového hesla

mObec pro uživatele a vedoucí

 • předání dokumentu k vyřízení
 • předání dokumentu na jiný odbor (spisový uzel)
 • předání spisu k vyřízení
 • předání spisu na jiný odbor
 • podpora WF akcí – schválení dokumentu k vypravení

Zajistěte si i Vy rovnocennost analogových a elektronických dokumentů!