Business intelligence

Pomocí BI řešení vytěžíte ke kontrolním i analytickým účelům to nejdůležitější i ze složitých číselných řad, ať jste právě kdekoliv.

HELIOS BI je prostředí, které obsahuje všechny potřebné nástroje pro vybudování datového skladu a controllingového systému nad ním. Základem controllingového systému je datový sklad (MS SQL Server nebo Oracle), do kterého jsou automatizovaně (v dávkách) přenášeny požadované údaje z identifikovaných zdrojů dat za pomocí nástroje ETL (datové pumpy). Údaje jsou v rámci přenosu očištěny a transformovány do požadované struktury, kde budou dostupné pro prezentační nástroj prostředí Helios BI.  Nad datovým skladem je pak možné pro prezentaci dat využít odpovídající nástroj – dashboardy/reporting či analytické reporty. V případě nasazení analytických služeb MS SQL Serveru (SSAS) je možné pro přístup k datům využít MS Excel ve formě kontingenční tabulky a grafů.

Prezentační prostředí BI nevyžaduje na straně klienta žádnou instalaci, celé řešení je dostupné uživateli jako webová aplikace a podporovány jsou všechny hlavní prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Prezentace dat je možná formou dashboardů, kontingenčních tabulek, grafů.  Výstupní sestavy je možné exportovat do xls nebo pdf. 

.HELIOS BI je vytvořeno za použití těchto prezentačních nástrojů:

  • Reporting
  • Analytické reporty
  • Plánování
  • Formuláře
  • Datové pumpy

Konfigurací příslušného nástroje vznikne požadované řešení/funkcionalita. Tato řešení jsou zákazníkovi, dle jeho přístupových práv zpřístupněny v tzv. reportingové mapě. Objekty (šablony, pohledy, formuláře…) jsou seskupeny dle oblastí do záložek a skupin. Sumy je možné rozložit metodou drill-down či seskupit metodou drill-up.

Předpřipravené reporty, které jsou nativní součástí jednotlivých Edic HELIOS Pantheon, jsou dostupné přes úvodní dashboard. Přístup k datům je řízen přístupovými právy. 

Business Intelligence Vám zpracuje ta opravdu důležitá data.